From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • hebben alle mensen in nederland hetzelfde geloof
 • all humans have the same faith in the Netherlands
 • alleen sporadisch
 • only sporadically
 • is slaan van vrouwen
 • is hitting women
 • is vrouwenbesnijdenis
 • is female circumcision
 • vergunning
 • license
 • is wapenbezit zonder vergunning
 • possession of firearms without a licence is
 • heeft nederland veel televisiekanalen of is er een staatstelevisie
 • the Netherlands has many television channels or is there a State television
 • Iedereen een leuke Moederdag gehad? Geniet nog even van de avond en dan morgen weer een gewone (werk)dag!
 • Everyone had a fun mother's day? Enjoy a moment of the evening and then tomorrow is another ordinary (work) day!
 • vrij hun mening
 • release their opinion
 • zijn de kranten , radio en televisie vrij in hun mening
 • the newspapers, radio and television are free in their opinion
 • zijn de kranten radio en televisie crij in hun mening
 • are newspapers radio and television in their mind crij
 • heeft nederland een staatsgodsdienst of zijn er veel godsdiensten
 • the Netherlands has a State religion or are there many religions
 • Nou als de ford zich gedraagt rijdt ie als n knetter!
 • Well if the ford behaves drive ie if n Caleb!
 • homoseksuelen
 • homosexuals
 • mogen vrouwen
 • allowed women
 • mogen vrouwen in nederland zelf kiezen met wie ze willen trouwen
 • women in the Netherlands may choose with whom they want to marry
 • hebben vrouwen meer rechten dan mannen of dezelfde rechten
 • do women have more rights than men or the same rights
 • is discriminatie strafbaar of toegestaan
 • discrimination is punishable or allowed
 • wat is de functie van deze man
 • What is the function of this man
 • heeft nederland een plitieke partij of meer politieke partijen
 • the Netherlands has a plitieke party or more political parties
 • hoe oud moet u zijn om te mogen stemmen ? achttien jaar
 • How old do u have to be allowed to vote? eighteen years
 • hoe vaak zijn er verkiezingen, elke vier jaar of elke zes jaar
 • How often there will be elections, every four years or every six years
 • hele leuke bento lunches ook op deze site!)
 • really nice bento lunches also on this site!)
 • de tweede kamer
 • the second room
 • wie vergaderen in deze zaal
 • who meetings in this room
 • wie wie is de voorzitter van de raad van minister , de minister president of thé koningin
 • who who is the President of the Council of Minister, the Prime Minister or thé Queen
 • wet grondwet
 • law Constitution
 • wat is de belangrijkste wet in nederland
 • What is the most important law in the Netherlands
 • in welk stat zit he parlement
 • in what stat is Hey Parliament
 • hoe heet de kroonprins
 • What is the name of the Crown Prince
 • uit welke land komt prinses maxima
 • Princess maxima comes from which country
 • wie zijn dit
 • who are this
 • uit welk land kwamen veel gastarbeiders
 • from which country came many guest workers
 • vlak na de
 • just after the
 • onafhankelijk
 • independent
 • welk kolonie van netherland wordt onafhankelijk vlak na de tweede wereldoorlog
 • What colony of the Netherlands becomes independent after World War II
 • ze schreef een dagboek
 • She wrote a journal
 • waarom is annae frank beroemd
 • Why is frank famous annae
 • door
 • by
 • welke grote stad is in 1940 gebombardeerd
 • What big city is bombed in 1940
 • Lerarenopleider
 • Teacher Educator
 • door welk land is nederland bezet tijdens de tweede wereldoorlog
 • by which country is the Netherlands occupied during World War II
 • waren de voc schepen voor de visvangst of voor de handel
 • were the voc ships for fishing or for trade
 • wie schiderde dit schilderij
 • who schiderde this painting
 • kerk
 • Church
 • van
 • by
 • First GRETA trafficking report about Ukraine
 • Eerste GRETA mensenhandel verslag over Oekraïne
 • Hope you feel better after having the surgery
 • Hoop dat u zich beter voelt na de operatie
 • PACE President to make working visit to Azerbaijan
 • TEMPO Voorzitter werkbezoek aan Azerbeidzjan
 • scheiding van kerk en staat
 • separation of Church and State
 • “The referendum in Scotland is a victory for democracy and the rule of law”
  Statement by the President of the Council of Europe Congress
 • "Het referendum in Schotland is een overwinning voor de democratie en de rechtsstaat" verklaring van de Voorzitter van de Raad van Europa het Congres
 • How is the recovery going on your knee? Hope you are able to walk on it.
 • Hoe gaat het herstel op uw knie? Hoop dat u zijn in staat om te lopen op het.
 • hope your recovering is going well
 • hoop die uw herstellen goed gaat
 • thank you uncle Jim
 • Dank u oom Jim
 • im glad to hear everyone is doing well
 • im blij te horen dat iedereen doet het goed
 • when your girl trying to be mad at you
 • Wanneer je probeert te zijn boos op je meisje
 • helderziend
 • helderziend

 • een week of twee geleden ook Jennifer bezocht. Het was alweer lang geleden dat ik een bezoekje aan de Wallen had gebracht, met name door een aantal teleurstellingen, maar het werd hoog tijd. Na enkel
 • a week or two ago also Jennifer visited. It had been a long time since I had brought a visit to the red light district, especially by a number of disappointments, but it was high time. After just
 • Goed bezig!
 • On the right track!
 • most overrated rapper in history
 • meest overschatte rapper in de geschiedenis
 • Bezig met verwerken
 • Processing

 • Bestelgegevens
  Facturen
 • Order Details Extended
 • his new wristwatch
 • zijn nieuwe polshorloge
 • new wristwatch for birthday
 • nieuwe horloge voor verjaardag
 • Met een strafblad
 • With a criminal record
 • Met even strafblad
 • With equally criminal record
 • Onbekende
 • Unknown
 • please sit out so i can pass back these chips to keep table open
 • gaat u zitten uit, zodat ik kan overgaan terug deze chips om te houden tabel open
 • Maandhuur: €800,- exclusief / gas/ water/ elektra/ internet /Kabel
  Bijdrage g/w/e/i/kabel: € 200 per maand
  Borgsom: € 1.600,-
  Huurperiode: Half jaar
  Aanvaarding: 2 oktober 2014
 • Monthly rent: € 800,-excluding/gas/water/electricity/internet cable Contribution g/w/e/i/cable: € 200 per month deposit: € 1.600,-rental period: Half year acceptance: 2 October 2014
 • Gemeubileerde hoekwoning centrum Nijmegen (ook voor expats of max. 2studenten(stel))
  Bouwjaar: 1914
  Renovatiejaar:2007
  Kamers: 3
  Slaapkamers: 2
  Woonoppervlak: ca 90 m2
  Perceeloppervlak;110 m2
  Maandhuu
 • Furnished corner House centrum Nijmegen (also for expats or max. 2studenten (set)) year built: 1914 Renovation year: 2007 rooms: 3 bedrooms: 2 living space: approx 90 m2 plot surface 110 m2 Maandhuu
 • nie mam postaci na suprty zadnej to nowe konto co dopiero i nie grywalem na normalach supami
 • nie mam nowe konto co dopiero after suprty postaci zadnej to i nie grywalem after norma laugh supami
 • Jij ga meisje
 • You go girl
 • Na Jong PSV-Sparta (0-2) op de foto met held @RvN1776 ,Ruud van Nistelrooy. Mooie avond voor m'n 100e goal!
 • After Jong PSV-Sparta (0-2) in the picture with hero @RvN1776, Ruud van Nistelrooy. Beautiful evening for my 100th goal!
 • Vette selfie van Tobi&Roan met papa's held @RvN1776 bij
 • Fat Daddy's hero @RvN1776 selfie of Tobi & Roan with at
 • ons leven gaat beteren
 • our lives are going to pick up
 • iedereen mag weten
 • everyone should know
 • vast stellen
 • establish
 • Propedeuse uitreiking
 • Foundation course Awards
 • Er moet als eerst sprake zijn van een onderneming of zelfstandig deel daarvan

  Een onderneming is een organisatie die goederen produceert, levert of diensten verleent, waarbij het niet van belang is o
 • There must first be an undertaking or independently as part of an enterprise is an organization that produces, delivers goods or provides services, which it does not matter o
 • Castor oil packs
 • Castor olie packs
 • De komende weken gaan wij eindelijk op vakantie, richting het noorden, op reis met de camper richting Tarragona en al wat hier voor ligt.
  Een zon vakantie voor Ingrid, die dit zeker verdiendt.
  Wij hop
 • The coming weeks we finally on vacation, heading north, traveling with the camper in the direction of Tarragona and all that is here for.
  A Sun holiday for Ingrid, which this certainly verdiendt.
  We hop
 • Victory is ours!
 • Overwinning is van ons!
 • Gul werkt erg zelfstandig en proactief
 • Gul works very independently and proactively
 • leveren en monteren diverse meubels
 • supply and fix various furniture
 • Ik kan ook niet goed engels hoor. Nog het beste vele groetjes
 • I can also not good English though. Still the best many greetings
 • sorry guys
 • droevige kerels
 • Ja het zullen mooie herinneringen blijven dat is zeker.Dat is ook het mooie aan de europeade vele andere mensen zien en hun mooi land. En als je eens naar België wil komen ben je zeker welkom.
 • Yes it will remain wonderful memories that's for sure.That is also the beauty of the europeade many other people see and their beautiful country. And if you only want to come to Belgium, you are certainly welcome.
 • smeeren
 • smeeren
 • gollem
 • gollem
 • Tof te horen dat alles goed gaat. Wij denken praten ook nog veel over de europeade Kielce.Het was een van bij de aller beste. Wens je veel succes met je studies,veel groeten
 • Great to hear that everything is going well. We think also talk much about the europeade Kielce. it was one of the best. Wish you good luck with your studies, many greetings
 • geniet van deze ouderdomsdag
 • enjoy this ouderdomsdag
 • nu ben je
 • Now you're
 • geniet van je oude dag
 • enjoy your old age
 • I must get up early
 • Ik moet vroeg opstaan
 • Its nearly bed time!
 • Zijn bijna bed tijd!
 • Are you alright now?
 • Bent u goed nu?
 • Bezig met verwerken
 • Processing
 • Je suis désolé, où vous me parler? Je ne suis pas certain que vous êtes digne de me parler librement.
 • Je suis désolé, où vous me parler? Je ne suis pas certain que vous êtes digne the me parler librement.
 • let's kick out the jams
 • Let's kick uit de jam
 • vandam
 • Viola