From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Na het weekeinde gaan de temperaturen een klein stapje omlaag naar normale waarden van rond 22 graden.
 • After the weekend, the temperatures a small step down to normal levels of around 22 degrees.
 • Vooruitzichten
  Wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. In het weekeinde nog vrij warm met maxima rond 24 graden. Na het weekeinde gaan de temperaturen een klein stapje omlaag naar normale wa
 • Prospects Uncertain with regulated showers, sometimes with storm. In the weekend still quite hot with maxima around 24 degrees. After the weekend go down to normal temperatures a small step wa
 • hi how are you
 • Hoi hoe gaat het
 • Zonnig en warm, later toenemende kans op buien.

  Vanochtend is er veel zon, maar in de middag komt er geleidelijk meer bewolking. Vooral in het oosten en zuidoosten is er later in de middag en avond e
 • Sunny and warm, later increasing chance of showers and thunderstorms.

  This morning there is a lot of Sun, but in the afternoon there will be gradually more cloud cover. Especially in the East and Southeast is there later in the afternoon and
 • Vertrouwel ijkheid
 • Ijkheid confidenti
 • Wederzijdse verplichtingen
 • Mutual obligations
 • Wederzijdse waarborgen
 • Mutual guarantee
 • Rapportage en Evaluatie
 • Reporting and evaluation
 • Partijen
 • Parties
 • opgewonden
 • excited
 • spontane eisprong
 • spontaneous ovulation
 • eisprong
 • ovulation
 • Niet online beschikbaar
 • Not available online
 • Bezorgdatum
 • Delivery Date
 • Nog niet bekend
 • Not yet known
 • Voor deze zending geldt een overkomstduur van minimaal 6-11 werkdagen.
 • For this shipment is a delivery time of at least 6-11 business days.
 • maes
 • m
 • stone
  pebble
 • stenen kiezelsteen
 • buik
 • Belly
 • belley
 • Belley
 • tommy
 • Tommy
 • Bijv .Nederlandse Overheid weet hoe de situatie is betreft R I en de Molukken.Onze ouderen werden niet voor niets hier gestationeerd op bevel.Toch verkoopt de Nederlandse Overheid tigtal leopard Tanks
 • E.g.Dutch Government know how the situation is R I and the Moluccas. our elders were not stationed here for nothing on command.However, the Dutch Government sells tigtal leopard Tanks
 • Zal ik zeker doen want ik vind het respectloos, mensen zijn toch geintimideerd door grote groepen op motors, en dus het is niet nodig om de boel nog even extra te fucken. En ik ben geen baddass ik ben
 • I'll surely do because I find it disrespectful, people are still intimidated by large groups on motors, and so it is not necessary to have extra to fucken blew. And I'm not a baddass I am
 • Säkert färdas, gammal vän.
 • Färdas Säkert, gammal vän.
 • There is a ghost in my bathroom
 • Er is een spook in mijn badkamer
 • Kill the Christians
 • De christenen doden
 • Muisjes
 • Sprinkles
 • Gestampte muisjes
 • Muisjes
 • Gestampte
 • Drop Forged
 • Gestanpte
 • Gestanpte
 • Vlokfeest
 • Flakes
 • Vruchtenhagel
 • Fruits Hail
 • Halo wat es los met di bes du nich Isaac
 • Halo what es los with di bes du nich Isaac
 • Chocoladehagel
 • Chocolate Sprinkles
 • Chocoladevlokken Melk, puur en wit
 • Chocolate flakes milk, dark and white
 • Chocoladevlokken
 • Chocolate Flakes
 • ik dacht
 • I thought
 • Omdat er voor Maxime Lestienne en Vadis Odjidja nog geen ernstig bod kwam, bleef de uittocht bij Club Brugge beperkt tot overbodige of transfervrije spelers genre Mémé Tchite, Enoch Adu, Eidur Gudjohn
 • Because there are no serious bid Maxime Lestienne and Vadis Odjidja came, remained the exodus at Club Bruges limited to unnecessary or transfer players Mémé Tchite genre, Enoch Adu, Ganesh Gudjohn
 • idiot
 • idioot
 • fool
 • dwaas
 • nieuwsgierig
 • curious
 • crazy fool
 • gek gek
 • zot
 • zot
 • tikkertje
 • blind man's bluff
 • intimate
 • intieme
 • intiem
 • intimate
 • Presidential election in Turkey: statement by the PACE pre-electoral delegation
 • Presidentsverkiezingen in Turkije: verklaring van de tempo electorale delegatie
 • zoals gewoonlijk
 • as usual
 • Is goed: Bij deze
 • This Is good:
 • Ik heb er zin in
 • I've been looking forward to it
 • Bij deze
 • At this
 • Review Dr. PetPlay in App Store
 • Beoordeling Dr. PetPlay in App opslag
 • Please rate Dr. PetPlay in the App Store
 • Gelieve uw mening over Dr. PetPlay in de App Store
 • Geef een beoordeling
 • Please rate
 • Controleer
 • Check
 • tante hé veel zorgen ze is nog altijd niet goed een bloedklonter in haar been verst jij mij ? grtjs
 • Aunt Hey many concerns she is still not good a blood clot in her leg furthest you know me? Whoever created this
 • Please review Dr. PetPlay in the App Store
 • Controleer Dr. PetPlay in de App Store
 • Geef een beoordeling voor Dr. PetPlay in de App Store
 • Give a review for Dr. PetPlay in the App Store
 • i mere nke a
 • i mere nke a
 • Michael
 • Michael
 • gebied
 • area
 • Today I am Dutch.
 • Vandaag ben ik Nederlandse.
 • Aris heeft nieuwe spelverdeler binnen


  LEEUWARDEN, 23 juli 2014 – Aris Leeuwarden heeft de eerste buitenlandse speler gecontracteerd. Miles Jackson-Cartwright is de opvolger van Darius Theus, afgel
 • Aris has new game distributor in LEEUWARDEN, July 23, 2014 – Aris Leeuwarden has contracted the first foreign player. Miles Jackson-Cartwright is the successor of Darius Theus, quie
 • Swiss
 • Zwitserse
 • Door het leveren van hoogwaardige diensten, die gebouwd zijn op de meest geavanceerde systemen en processen die op dit moment beschikbaar zijn, zorgt Syan ervoor dat het werkt!

  Syan zet net even die
 • By delivering high quality services that are built on the most advanced systems and processes that are currently available, provides Syan sure it works!

  Syan put just that
 • maar
 • but
 • I loved pewdiepie
 • Ik hield van pewdiepie
 • in een kerk
 • in a church
 • in deze harde wereld moet je plezier hebben en blijven lachen
 • in this tough world you should have fun and continue to laugh
 • Als je aanranding niet voorkomen kan, ontspan, en geniet er van.
 • If you can not prevent sexual assault, relax, and enjoy it.
 • Natuurlijk.
 • Of course.
 • Pre-overclocked graphics cards simply give more performance and you don't have to worry about damaging your card, it is completely covered by our warranty!
 • Pre-overklokt grafische kaarten geven gewoon meer prestaties en u niet hoeft te maken over beschadiging van uw kaart, het is volledig gedekt door onze garantie!
 • goede dag
 • Good day
 • Most MSI Gaming graphics cards come pre-overclocked out of the factory. This simply means you get more performance out of your card, without spending any time on checking for maximum clocks and stabil
 • Meeste MSI Gaming videokaarten komen pre-overklokt uit de fabriek. Dit betekent simpelweg dat je krijgen meer prestaties uit uw kaart, zonder enige tijd te besteden aan controle voor maximale klokken en stabil
 • boekhouden
 • keeping the books
 • Laat ons sien hoe effektief die Hoofman oor 1 000 is.
 • Let us sien how effective that Hoofman ear is 1 000.
 • Cartoons are great in dutch
 • Cartoons zijn groot in het Nederlands
 • heb vandaag 50 gefietst
 • just got 50 cycled
 • medicijnen
 • medications

 • geen mens heeft ooit een voet in de hoogste kamer van het gebouw
 • no man has ever set foot in the highest room of the building
 • Dutch I one of my favorite languages
 • Nederlands ik één van mijn favoriete talen
 • heb alle crediteuren activiteiten overgenomen en uitgevoerd
 • all creditors have taken over and carried out activities
 • troost
 • consolation
 • I am currently out of office, returning Monday the 28th of July.
  For a reply before this date, please forward your mail to info.nl@geronimo-web.eu or call 020 2410334.
 • Ik ben momenteel afwezig, maandag 28 juli terug te keren.
  Voor een antwoord vóór deze datum, stuur uw e-mail doorsturen naar info.nl@geronimo-web.eu of bel 020-2410334.
 • I need to go to the store - need anything?
 • Ik moet gaan naar de winkel - iets nodig?
 • hello my love.
 • Hallo schat.
 • After work I need to go to the store. Need anything? Beer?
 • Na het werk nodig ik om naar de winkel. Iets nodig? Bier?
 • After work I need to go to the store. Need anything?
 • Na het werk nodig ik om naar de winkel. Iets nodig?
 • After rehearsal I need to go to the store. Need anything?
 • Na de repetitie nodig ik om naar de winkel. Iets nodig?
 • payment preformance
 • betaling preformance
 • paymentpreformance
 • paymentpreformance
 • neergeschoten
 • shot down
 • Ach, wat liijkt hij hier op mamma (tante Carolien)
 • Oh well, what he liijkt here on mamma (aunt Kelly)
 • Ik ben zo moe, maar ik moet eten eerste.
 • I am so tired, but I must eat first.
 • betalingsproblematieken
 • payment issues
 • heb je een idee voor imogen te kopen?
 • do you have an idea for imogen to buy?
 • Jonathan said "Uncle Gerard is a saint and he should learn how to speak dutch"
 • Jonathan zei: "oom Gerard is een heilige en hij moet leren hoe om Nederlands te spreken"
 • nieuw-zeeland
 • New Zealand
 • filipino's
 • Filipinos
 • Nederlanders
 • Dutch