From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Dit is een eenvoudige zin te vertalen
 • This is a simple sentence to translate
 • this is an easy phrase to translate
 • Dit is een eenvoudige zin te vertalen
 • touch your eyes
  touch your chin
 • Raak je ogen touch je kin
 • touch your chin
 • Raak je kin
 • laat ze maar verrekken
 • Let them stretch
 • screw them
 • Schroef hen
 • laten ze maar de rambam krijgen
 • they leave but get the rambam
 • Aangezien Jos de firma verlaten heeft stuur ik deze vraag naar jou.
  Kan je mij SDS files bezorgen met contactgegevens van AGFA Australië?
  Deze staan niet op de CD-ROM die ik ontvangen heb.

 • Since Jos has left the company I send this question to you.
  Can you provide me with contact details of AGFA Australia SDS files?
  These are not on the CD-ROM I've received.
 • translate alle bis 3 studen
 • translate all bis 3 studen
 • kan je de vraag van Pierre nakijken aub?
 • You can check Pierre's question please?
 • heb jij de SDS voor GE behandelt?
 • do you have the SDS for GE treats?
 • Ze willen
 • They want to
 • Ik ben een moeilijke meisje en daar houden de jongens in nederland niet van ze willen gelijk
 • I'm a tough girl and keep the guys there not in the Netherlands they want equal
 • Jouw fout
 • Your error
 • Zolang het stabiel blijft de komende 48 uur, dan is het goed. Ik hoop dat hij voor het einde van de Zesdaagse wakker wordt.
 • As long as it remains stable the next 48 hours, then it is good. I hope he wakes up before the end of the six-day.
 • 'Ik ben eigenlijk wel blij dat ik vandaag niet die Derny hoef te rijden, want daar gebeurde het natuurlijk gisteren. Dat is niet zo fijn.
 • ' I'm really glad I don't have to drive, because today no that happened there the Derny of course yesterday. That's not so fine.
 • Ondanks het ongeluk waarbij dinsdag Cees Stam ernstig gewond raakte, zat kleinzoon Yoeri Havik woensdagavond toch weer op de fiets. 'Het is wel moeilijker dan ik had gedacht om mijn hoofd erbij te hou
 • Despite the accident in which Cornelius Sakhile Tuesday critically injured, was grandson Hady Hady Wednesday evening anyway back on the bike. ' It is more difficult than I had thought to head to my love
 • ijzervijlsel
 • iron filings
 • Hartelijke bedankt
 • Heartfelt thanks
 • dagdeel
 • day part
 • Contract manufacturer
 • Contract fabrikant
 • Ik voel dat

 • I feel that
 • Dag Nigel,

  Het is heel bijzonder om met u in het Nederlands te communiceren!
  Spreekt u Nederlands (of is het door een automatische vertaler gegenereerd ;) ?
  Verder wil ik u melden dat ik zelf Engels net zo makkelijk schrijf als Ne
 • Nigel day, it's very special to communicate with you in the Dutch!
  Do you speak Dutch (or is it by an automatic translator generated;)?
  I would also like to inform you that I own English Dutch to write just as easily. It is the second language
 • Jessica, your cat has beautiful teeth
 • Jessica, uw kat heeft mooie tanden
 • inlaatnokkenas
 • inlet camshaft
 • gestation period
 • draagtijd
 • liever niet
 • rather not
 • Stingy, fussy and above all always in a bad mood – a Capricorn will hardly ever make you laugh. Every single thing will be charged against you and the smallest detail may ruin his mood for days. One m
 • Gierig, kieskeurig en boven alles altijd in een slecht humeur – een Steenbok zal nauwelijks ooit maken je aan het lachen. Elk één ding tegen u worden aangerekend en het kleinste detail kan ruïneren zijn stemming voor dagen. Een m
 • how long can you groove
 • Hoe lang kunt u groove
 • Mooie vrow
 • Beautiful Ashvini
 • Slimme
 • Smart
 • Eons
 • Eeuwen
 • Lichtjaren
 • Light Years
 • tradeoff
 • afweging
 • de kol
 • the kol
 • Een kleine stap voor de mens is een grote stap voor een man.
 • One small step for man is a big step for a man.
 • Ik zijn bij mee uit eten nemen en dan heb sek
 • I have to take out to dinner and then sek
 • why do squirrels always stop and look right at you instead of running away when you are about to hit them with a car? it's like they want you to remember their face.
 • Waarom eekhoorns altijd stoppen en kijken recht u in plaats van weg te lopen wanneer u bent over te raken ze met een auto? het is alsof ze willen dat je om te onthouden van hun gezicht.
 • startblokkering
 • immobilizer
 • Dernyrijder Cees Stam is dinsdag bij de Zesdaagse van Amsterdam zwaargewond geraakt.
  De 68-jarige oud-wielerprof raakte betrokken bij een zware valpartij op de wielerbaan en is voor behandeling naar
 • Derny rider Cees strain is Tuesday at the six days of Amsterdam seriously injured hit.
  The 68-year-old former cycling Pro became involved in a heavy crash on the velodrome and for treatment to
 • Emma gaat niet met het tijd mee, nou hahaha
 • Emma goes not with the time with it, well hahaha
 • vertrek vanuit amsterdam naar roosendaal met de trein
 • departure from amsterdam to roosendaal by train
 • zelfvoorzienend
 • self sufficient
 • zelfvoorziend
 • self-sufficient
 • zelf voorziend
 • self supplying
 • impersonating
 • imiteert
 • Benieuwd wanneer de rest klaar is. Die processen lopen nu
 • Wondering when the rest is ready. Those processes are now running
 • Ja wtf geak
 • Yeah wtf geak
 • middelbare handelschool
 • secondary spcial
 • schoolkrant
 • school newspaper

 • Ik wil wel jou sperma in slikken en er van gaan genieten. Als je niet wilt dan moet jij het maar gewoon zeggen dan weet ik het.
 • I do want to go enjoy and you swallow sperm in. If you don't want to then you know it but just say I'll know it.

 • Ik zou hem graag erin willen hebben, maar heb een beetje geduld dan. Heb je weinig aan?
 • I would like to have him in it, but have a little patience then. You have little to?
 • UPDATE: Doordat sommige namen niet helemaal correct zijn weergegeven, moet dit worden aangepast. Dit heeft dan ook uiteraard zijn effect op de teamfoto, waar dezelfde kleine foto's met foutje in staan
 • UPDATE: because some names are not entirely correct, this should be adjusted. This of course has its effect on the team picture, where the same small pictures with mistake in stand
 • Natuurlijk wil ik het hebben en ik wil niets drinken, maar jou sperma wil ik wel zeker drinken en het niet voor bij laten gaan voor iemand anders.
 • Of course I want to have it and I don't want anything I would like to drink, but you certainly drinking and not sperm in let it go for someone else.
 • achterlichten
 • rear lights
 • Weer blij gemaakt door TopVintage!
  De king louie jurk valt door de soepele stof erg mooi. En de bolero zit heerlijk!
  Maar m'n favoriet is toch wel de tatyana kokerrok ondanks een paar minpuntjes.
  zo k
 • Happy again created by TopVintage!
  The king louie dress falls through the smooth fabric very beautiful. And the bolero is delicious!
  But my favorite has to be the tatyana pencil skirt despite a few flaws.
  so k
 • Ik heb plaats voor twee personen
 • I have room for two persons
 • In mijn auto is nog plaats voor twee personen.
 • In my car is still place for two people.
 • overblijfven
 • overblijfven
 • hond mand voor de achterkant van de fiets
 • dog basket for the back of the bicycle
 • mix one scoop warrior blend with 300 ml of water
 • Meng een primeur warrior mix met 300 ml water
 • overblijfmoeder
 • overblijfmoeder
 • hoist that rag
 • hijsen dat rag
 • Kunsthistoricus, curator en fondsenwerver
 • Art historian, curator and fundraiser
 • Queest
 • Queest
 • Why is it called a tailor’s bunion? The deformity received its name centuries ago, when tailors sat cross-legged all day with the outside edge of their feet rubbing on the ground. This constant rubbin
 • Waarom heet een kleermaker bunion? De vervorming kreeg zijn naam eeuwen geleden, toen zat kleermakers met gekruiste benen hele dag met de buitenste rand van hun voeten wrijven op de grond. Deze constante rubbin
 • The prominence that characterizes a tailor’s bunion occurs at the metatarsal “head,” located at the far end of the bone where it meets the toe. Tailor’s bunions are not as common as bunions, which occ
 • De prominentie die kenmerkend is voor een kleermaker bunion treedt op bij de metatarsale "hoofd," gelegen aan het eind van het bot waar het samenkomt met de teen. Kleermaker van bunions zijn niet zo gemeenschappelijk zoals eeltknobbels, welke occ
 • hoofdstad
 • capital
 • Tailor’s bunion, also called a bunionette, is a prominence of the fifth metatarsal bone at the base of the little toe. The metatarsals are the five long bones of the foot. The prominence that characte
 • De kleermaker bunion, ook wel een bunionette, is een prominentie van het vijfde metatarsale bot aan de voet van de kleine teen. De middenvoetsbeenderen zijn de vijf lange beenderen van de voet. De prominente plaats die characte
 • tijdreiziger
 • time traveler
 • Idaho

  In het Noord-Oosten van de Verenigde Staten ligt de staat Idaho, grenzend aan de Rocky Mountains. Doorkruis Idaho over een van de beroemde routes zoals de Salmon of de Sawtooth Scenic Byways en
 • Idaho In the North-East of the United States is the State of Idaho, adjacent to the Rocky Mountains. By cross Idaho about one of the famous routes such as the Salmon of the Sawtooth Scenic Byways and
 • voor deve afleveing geldt een rechtenbeperking
  het is daarom niet toegestaan om vanaf uw geogrfische locatie naar deze aflevering te kijken
 • applies a rights limitation for deve afleveing it is therefore not allowed to geogrfische from your location to this episode to watch
 • you should simply starve/fast it a little and then do as it written above: give it very valuable food.
 • je moet gewoon verhongeren/snel het een beetje en dan doen als het hierboven geschreven: Geef het zeer waardevol voedsel.
 • Bedank dat je me hebt toegevoegd aan je favorieten lijst. Als je dat zegt dan is het goed dan zal ik maar naar jou luisteren wat je allemaal zegt.
 • Thank you that you have added me to your Favorites list. If you say that then it is good then I will listen to you but what you all are saying.
 • with highly valuable food (meat, giblets, fish, yolks, give CANIVITON, oil fish give more often, also ARTROFLEKS, and feed it often and reduce motion). If dog eats very little, then
 • met zeer waardevolle voedsel (vlees, ingewanden, vis, eigeel, geven CANIVITON, olie vis geven meer vaak, ook ARTROFLEKS, en het voeden het vaak en het verminderen van de beweging). Als de hond eet heel weinig, dan
 • voor deve afleveing geldt een rechtenbeperking
 • afleveing applies a rights limitation for deve
 • deurwaarder of het door de rechtbank in rekening te brengen griffierecht
 • judicial officer or the court registry by the Court to charge
 • 5. All incorrectness in feeding results in wrong appearance of a dog. Akita should have straight front legs, straight back and it should stand back legs parallel in movement. It cannot become too slen
 • 5. alle onjuistheid in resultaten in verkeerde verschijning van een hond te voeden. Akita moeten rechtstreeks voorste poten, rechtstreeks terug en het achterbenen parallelle in beweging moet staan. Het kan niet worden ook slen
 • als blijkt dat het voorschot niet volstaat, om aanvulling
 • If it turns out that the advance is not sufficient, to supplement
 • keuzevakken
 • electives
 • Hoi Gradus en andere ouders/verzorgers van spelers van de F8,
 • Hi Gradus and other parents/guardians of players of the F8,
 • samen met haar vormde wij het bloggersteam
 • together with her we formed the bloggersteam
 • Reacties svp naar alle geadresseerden van deze e-mail.
 • Comments svp to all recipients of this e-mail.
 • We hope you are all well.
 • Wij hopen u al goed.
 • It is now her favourite toy and we take it everywhere with us!
 • Het is nu haar favoriete speelgoed en we nemen het overal met ons!
 • Thank you so much for the musical dog you sent for Anastasia.
 • Dank je wel voor de muzikale hond u verzonden voor Anastasia.
 • - CANIVITON, like instruction on the package says. With little pause.
 • -CANIVITON, zegt zoals de instructie op de verpakking. Met kleine pauze.
 • I hope you are all well.
 • Ik hoop dat u allen goed.
 • Graag even melden wie er rijdt en/of wie er geen vervoer heeft en/of uw kind is verhinderd , dan kunnen kijken of er genoeg plek is voor iedereen om mee te gaan.
 • Like to report who drives and/or who has no transport and/or your child is prevented, then can see if there is enough place for everyone to come along.
 • She loves watching it when I change her.
 • Ze houdt van het kijken wanneer ik haar wijzigt.
 • hier was onderanderen meneer jaap
 • here was, among others, Mr. jaap
 • tijdreizer
 • timespinner
 • hier was onderandere meneer tries
 • here was evidence of Mr. tries
 • Thank you for the lovely frog mobile you sent for Anastasia
 • Bedankt voor de mooie kikker mobiele u verzonden voor Anastasia
 • HTS werkbouwtuigkunde
 • Construction work rig HTS studies
 • and 15-20dkg when it’s dry food) and 2 light meals (10-20dkg, for one it could be two spoons of cream or yoghurt or 2 yolks – but these always raw! And dog should get 1-2 yolks a day or 2-3 yolks once
 • en 15-20 dkg wanneer het droog voedsel) en 2 lichte maaltijden (10-20 dkg, voor één it zou twee lepels van room of yoghurt of 2 eidooiers – maar deze altijd raw! En hond moet krijgen 1-2 eidooiers een dag of 2-3 dooiers eenmaal
 • om 09.00 uur verzamelen bij heemraad op de parkeerplaats naast de internationale school
 • at 09.00 am meet at the parking lot next to the heme Council on international school
 • zelfs de paarden niet! Dus laten we dat ook niet doen als stroopwafel Piet cadeautjes komt brengen. Geniet dan samen met je kinderen net zo hard als dat je dat vroeger deed, maar nu wetende dat dit he
 • even the horses do not! So let's not do so if stroopwafel Piet comes bring presents. Enjoy together with your children just as hard as you did before, but now knowing that this Hey
 • Laten we elkaar niet meer wegsturen, uitschelden en belachelijk maken, maar laten we de handen ineen slaan en toegroeien naar een minstens zo prachtig feest waar iedereen zich gelukkig in kan en MAG v
 • Let us no longer dismiss, berating and ridicule, but let's work together towards an equally wonderful party where everyone is happy in can and should v
 • Mocht je dit stuk willen delen, vind ik dat natuurlijk fantastisch! Nog fantastischer als je deze 'openbaar' wilt delen, zodat we wellicht nog meer mensen aan het denken kunnen zetten!
 • If you want to share this piece, I find that, of course, fantastic! Still more wonderful if you want to share this ' public ', so we may still be able to put more people thinking!