From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Ministerie van Algemene Zaken
 • Ministry of General Affairs
 • algemene zaken
 • General Affairs
 • Beschrijving

  Eriba 420 touring triton
  Bouwjaar: 2003
  Modeljaar: 2003
  Leeg-gewicht: 780 kg.
  Maximaal gewicht: 1000 kg.
  Aantal slaapplaatsen: 2
  Bedmaten:
  197 x 190 cm.

  Opbouw lengte: 421 cm
 • Year of construction: 2003 description Eriba touring 420 triton Model year: 2003 empty-weight: 780 kg.
  Maximum weight: 1000 kg.
  Number of berths: 2 Bedmaten: 197 x 190 cm.

  Building length: 421 cm. width:
 • Kenmerken

  Aantal slaapplaatsen : tot en met 2
  Gewicht leeg : 750 - 1000 kg
  Bouwjaar : 2003
  Opbouw lengte : 4 tot 5 meter
  Accessoires : Hefdak, Kachel, Koelkast, Openslaande ramen, Reservewiel, S
 • Characteristics number of sleeping places: to 2 Weight empty: 750-1000 kg year built: 2003 building length: 4 to 5 meters Accessories: Roof, stove, fridge, opening Windows, spare tire, S
 • In patients not receiving blood, blood products or fat emulsions, replace administration sets that are continuously used, including secondary sets and add-on devices, no more frequently than at 96-hour intervals, [177] but at least every 7 days [178–181].
 • In patiënten ontvangt geen bloed, bloedproducten of vet emulsies, gebruikt vervangen administratie sets die voortdurend, met inbegrip van secundaire sets en add-on apparaten, vaak niet meer dan met 96-uur intervallen, [177] maar ten minste elke 7 dagen [1
 • U doet aangifte over augustus 2014 voor de assurantiebelating. voor het doen van de aangifte maakt u gebruik van het formulier Aangifte assurantiebelating op onze
 • You do assurantiebelating for the Declaration of August 2014. for doing the Declaration do you use the assurantiebelating Declaration form on our
 • woon je in nederland
 • do you live in the Netherlands
 • u moet heer/mevrouw
 • you need Sir/Madam
 • De grafstenen van Thomas Eggermont lijken, zoals zoveel verdronken oorlogsslachtoffers, in de grond weg te zinken. De ruw behandelde, ongebakken klei waarin ze zijn gemaakt, zal langzaam verder verwer
 • The tombstones of Thomas Earnshaw seem, like so many war victims drowned, in the ground to sink. The rough treated, unfired clay in which they are created, will slowly further processing
 • Mutatiesoort Overschrijving Mededelingen
 • Mutation Type Of Transfer Notices
 • 2 tape geslepen diamant
 • 2 tape cut diamond
 • waarin gezet 1 emerald
 • in which put 1 emerald
 • met mij erg goed
 • with me very well
 • De American Express online dienst heeft helaas niet correct gereageerd op uw aanvraag. Indien u rekeninginformatie trachtte op te vragen, kan het zijn dat het systeem niet in 1 keer al uw kaartuitgave
 • The American Express online service has not properly responded to your request. If you tried to request account information, it could be that the system is not at once all your map Edition
 • een entourage van
 • an entourage of
 • Nog even werken en dan weekend
 • A little work and then weekends
 • Voer uw huidige Password in.
 • Enter your current Password.
 • damespolshorloge
 • Ladies wrist watch
 • bijna weekend
 • almost weekend
 • Voer uw nieuwe Password ter bevestiging nogmaals in, voordat u de wijziging indient.
  Bevestig uw nieuwe wachtwoord
 • Enter your new Password again to confirm, before you submit the change.
  Confirm your new password
 • Moet anders zijn dan uw Login naam,
  Mag 8 tot 20 karakters bevatten, inclusief minimaal één letter en één cijfer,
  Uw nieuwe Password mag de volgende speciale tekens bevatten: %, &, _, ?, #, =, -
  Uw ni
 • Must be different from your Login name, May 8 to 20 characters, including at least one letter and one number, your new Password must contain the following special characters:%, _,?, #, &, =,-your ni
 • waarvan 1 bol element bezet
 • 1 ball element which occupied
 • rouwkaart
 • mourning card
 • I have also attached the booking and confirmation policy which is as
  attached. If you want you can send us your credit card information and can
  confirm your booking and on your arrival here in Arusha
 • Ik heb ook bijgevoegd het reservatie en bevestiging beleid dat is opgenomen. Als u wilt dat u kunt verzenden ons uw credit card informatie en kan bevestigen uw boeking en uw aankomst hier in Arusha
 • Voer nu het nieuwe Password in. Wanneer dit Password is bevestigd, kunt u het gebruiken om toegang te krijgen tot
  American Express Online Services. Uw Password:
 • Now enter the new Password. When this Password is confirmed, you can use it to access American Express Online Services. Your Password:
 • Password wijzigen
  Voer uw huidige Password in.
  Voer uw huidige wachtwoord in
  Voer nu het nieuwe Password in. Wanneer dit Password is bevestigd, kunt u het gebruiken om toegang te krijgen tot
  American
 • Change my Password enter your current Password.
  Enter your current password Enter the new Password now. When this Password is confirmed, you can use it to gain access to American
 • heey, kan jij mijn verzoek van deze groep accepteren?
 • heey, can you accept my request of this group?
 • Contrast enhanced ultrasound
 • Contrast van verbeterde echografie
 • echografie
 • Ultrasound
 • zending is opgehaald
 • shipment is picked up
 • ultrasounds
 • Ultrasone klanken
 • waarin
 • in which
 • We raden u ten zeerste aan om deze boeken aan te schaffen (of te lenen), ze zijn onmisbaar voor het volgen van de workshop.
 • We strongly encourage you to book these to purchase (or borrow), they are indispensable for following the workshop.
 • vierkant element waarin gezet diamanten briljant geslepen
 • square element in which put diamonds brilliant cut
 • afgehandeld
 • handled
 • geelgouden boogcollier schakel
 • Yellow Gold link necklace
 • Gehuwd
 • Married
 • Om mee te doen aan de workshop hebben we het verplicht gesteld om deze titels aan te schaffen
 • To participate in the workshop we are mandated to purchase these titles
 • Dubbel
 • Double
 • externe medewerker

 • external collaborator
 • Sehr guter, schneller und kompetenter Support
 • Sehr guter, schneller und kompetenter Support
 • lanyards
 • Lanyards
 • Kurt Himpe (° 1971) volgde zijn middelbare studies aan het Izegemse Sint-Jozefscollege waarna hij de lerarenopleiding (Nederlands, geschiedenis en economie) startte. Na lesopdrachten in Diksmuide en T
 • Kurt Hall (° 1971) who started as followed his secondary studies at the Sint-jozefscollege after which he teacher education (Dutch, history and Economics) started. After teaching in Diksmuide and T
 • Aandachtspunten:

  Hoog actiepercentage
  Kinderen moeten succes beleven
  Korte instructie: aan de slag

  Als trainer ben je de architect van de training, je kan bouwen aan de ontwikkeling van de korfballers. De oefeningen a
 • Points of interest: High action percentage children should experience success Short instruction: getting started as a trainer you are the architect of the training, you can build the development of korfball players. The exercises depending on the level in
 • heeey lieve renate deze vakantie was echt super met jou ik zal dat nooit vergeten ik heb me nog nooit zo fijn gevoel bij jou al klinkt dat stom in 4 dagen mijn engels is erg slecht en daarom waaren
 • heeey dear renate this holiday was really super with you I will never forget that I have never been so nice feeling when you all does that sound stupid in 4 days my English is very poor and therefore were
 • Snijschoen
 • Snijschoen
 • Suikerfeest
 • Sugar Party
 • Prognose (voorlopig)
 • Prognosis (provisional)
 • m30architecten.nl

  Op dit moment wordt er nog aan deze site gewerkt.
  Kom gerust later terug om het resultaat te bekijken.

  Als je als eigenaar van deze site deze pagina ziet, moet je nog een "index.html"-bestand uploaden in d
 • m30architecten. nl currently worked to this site yet.
  Feel free to come back later to see the result.

  If you as the owner of this site are seeing this page, you still need a "index.html" file upload in the "httpdocs" directory.
 • Arbor levert bomen en planten voor de verschillende evenementen tijdens "Jaar van Flora", van de lente van 2014 tot de lente van 2015. Ontdek het glorieuze plantenverleden van Brussel buiten de gebaan
 • Arbor provides trees and plants for the various events during the "year of Flora", by the spring of 2014 until spring 2015. Discover the glorious past of Brussels outside the gebaan plants
 • auslieferungsort des gutes
 • auslieferungsort des gutes
 • Altijd zeer goede serveice van Linde.
 • Always very good serveice by Linde.
 • segmentation
 • segmentatie
 • escompte accordé
 • escompte accordé
 • stokstaart
 • stick tail
 • af te halen door klant
 • to take away by customer
 • kun je mij het rooster van volgende week emailen

 • can you email me the schedule of next week
 • de workshop is gratis maar je bent wel verplicht om deze 2 boeken aan te schaffen

 • the workshop is free but you are required to purchase these 2 books
 • het voldeed aan mijn eisen
 • It met my requirements
 • KAn je me vertellen welke dagen ik moet werken volgende week

 • Can you tell me what days I have to work next week
 • Gaan more visvang
 • Gaan meer visvang
 • na 7 oktober zal ik mijn mails weer beantwoorden.
  Tot die tijd kunt u contact opnemen met mijn collega Maarten Witteveen.
 • I will answer my mails again after 7 October.
  Until then, you can contact my colleague Martin Witteveen.
 • erotically
 • erotically
 • initiatief
 • initiative
 • Ik ben momenteel met vakantie tot 7 oktober
 • I am currently on holiday to 7 October
 • Ik ben momenteel met vakantie
 • I am currently on holiday
 • gerbera
 • gerbera
 • gerberas
 • gerberas
 • aronskelken
 • ARA
 • wij hebben geen interesse
 • We have no interest
 • Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis.
 • Question you only then to study finance, then you are wrong.
 • op dat moment zullen we dan bekijken of het mogelijk is.
 • at that time we will see if it is possible.
 • morrons
 • morrons
 • Thank you for responding. We understand your consideration and it’s no problem. Enjoy your time on Spoffin!
  And if it seems to be you have enough time, you can always give us a call/email.
 • Bedankt voor het reageren. Wij begrijpen uw overweging en het is geen probleem. Geniet van uw tijd op Spoffin!
  En als het lijkt te zijn dat u genoeg tijd hebt, kunt u altijd geven ons een oproep/e-mail.
 • wapening palen tuien
 • rebar poles stay cables
 • kan je de lijsten naar luzon sturen
 • You can send the lists to luzon
 • in verband met mijn vakantie tot en met 17 september kunt u de signed quarantine lists het best naar luzon van crey mailen
 • related to my holiday to 17 september, the signed mail quarantine lists best to luzon of crey
 • In verband met mijn vakantie tot en met 17 septmeber neem contact op met Luzon van Crey
 • Related to my holiday to 17 September contact Luzon by Crey
 • Hey Linda,

  Ik lees net dit:
  “De epidemie woedt voornamelijk in Liberia, Sierra Leone en Guinee, maar ook in Nigeria is een aantal mensen aan het dodelijke virus overleden. Donderdag maakte Nigeria bekend dat een arts aan ebola is overl
 • Hey Linda, I just read this: "the epidemic raging mainly in Liberia, Sierra Leone and Guinea, but also in Nigeria is a number of people to the deadly virus died. Nigeria made known Thursday that a doctor to ebola is deceased in the oil city of Port Harcou
 • Wenn ihr Probleme, Hilfe oder wⁿnsche habt, meldet euch bitte per E-Mail unter:
 • Wenn ihr Probleme, meldet euch nsche habt oder Hilfe w indeed, bitte per E-Mail unter:
 • Heb nog even erbij getypt boven zijn blok.
 • 'Ve found there typed above his block.
 • ik heb geprobeerd terug te bellen
  maar ik kwam er niet doorheen

 • I tried to call back but I didn't get through it
 • Heb nog even Fred Jenninga erbij getypt boven zijn blok.
 • Fred Jenninga've found there typed above his block.
 • ik heb geprobeerd terug te bellen
  maar ik kwam er niet door

 • I tried to call back but I didn't come by
 • u stoort me niet
 • You bothers me not
 • ik zag dat u gebeld had
 • I saw that you had called
 • you are such a good distraction
 • u bent dergelijke een goede afleiding
 • permit me to bother you
 • staat u mij dat ik u stoor toe
 • je haar zit daar in de tegenover gestelde
 • your hair is sitting there in the opposite
 • Visueel beoordelen van lasverbindingen
 • Visual assessment of welded joints
 • Happy Birthday. Hope you have a lovely day love Paul x Soggy!
 • Proficiat met je verjaardag. Hoop je hebt een mooie dag liefde Paul x Soggy!
 • verramsjt
 • verramsjt
 • totaal
 • total
 • Als ik even ga rekenen
 • If I'm going to count
 • milieuzaken
 • environment
 • alarmplanorganisatie
 • alarm plan organization
 • Ik ben benieuwd of dit probleem nu opgelost is met de nieuwe EMU van gisteren. Laat het ajb even weten.

 • I'm wondering if this problem is resolved with the new EMU yesterday. Please let it know.
 • Dag Maarten en Robert-Jan,

  Wij hebben vandaag alle laatste patches geïnstalleerd (op de officiële emulator patches na dan). We hebben tassen van T5 naar T3 gestuurd en we kunnen zien, dat de TBS en T3 beide niet een goede handover hebben geh
 • Maarten day and Robert-Jan, today we have all the latest patches installed (on the official emulator patches after then). We have bags of T5 sent to T3 and we can see, that the TBS and T3 have had both not a good handover.

  In the Outputall.lo
 • heerlijke dag
 • wonderful day
 • vertroetelen
 • pampering