From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • She can't
 • Ze kunnen niet
 • She sees that there's a special offer on pens, which is a real
 • Ze ziet dat er een speciale aanbieding op pennen is, dat is een echte
 • She sees that there's a special offer on pens, wich is a real
 • She sees that there's a special offer on rumen, wich is a real
 • Abandoned Moguls
 • Verlaten Moguls
 • Handy Unquenchables
 • Handige Unquenchables
 • Last Delinquents
 • Laatste delinquenten
 • Sour Noobs
 • Zure Noobs
 • Lush Squad
 • Weelderige Squad
 • 5. you should see search results with urls like this http://:@...ngbros.com
  where is the username for the account and is the password for the account
  e.g. http
 • 5. u moeten zien zoekresultaten met URL's zoals deze http://:@... ngbros.com waar is de gebruikersnaam voor de account en het wachtwoord voor de account bijvoorbeeld http
 • nam deze met mijn nieuwe lans
 • took this with my new lans
 • Unused Vigor
 • Ongebruikte Vigor
 • 4. click on the option that says "latest"
  Spoiler (Click to View)

  5. you should see search results with urls like this http://:@...ngbros.com
  where is the username for t
 • 4. Klik op de optie die "laatste" Spoiler (Klik om te bekijken zegt) 5. moet u zoekresultaten met URL's zoals deze http://:@... ngbros.com waar is de gebruikersnaam voor t
 • 2. type this (with the quotes) "@members..com" replace with whatever site you want passwords for
  e.g. "@members.bangbros.com"

  3. click on this button
  Spoiler (Click to View)

  4.
 • 2. Typ dit (met de aanhalingstekens) "@members..com "vervangen met welke site u wilt wachtwoorden voor bijvoorbeeld"@members.bangbros.com"3. Klik op deze knop Spoiler (Klik om te bekijken) 4.
 • gave me goose bumps
 • gaf me kippenvel
 • How beautiful!! This gave me chills.
 • Hoe mooi!! Dit gaf me rillingen.
 • dislodgment of the distal cylinder of the GuideLiner from the push rod into the aortic root
 • dislodgment van de distale cilinder van de GuideLiner van de push-staaf in de aorta wortel
 • Dat gerecht is heel makkelijk te bereiden

 • That dish is very easy to prepare
 • pressure dampening
 • Druk dempend
 • Ik moet dat gerecht nog bereiden
 • I have to prepare that dish still
 • ( to ) prepare
 • (te) bereiden
 • Ik vraag haar om het kassabonnetje
 • I ask her for the receipt
 • I'm going te do Some schopping. Would you like to join me ?
 • Ik ben van plan te doen sommige schopping. Wilt u samen met mij?
 • Duringbthe weekend he always Play tennis in the meantime
 • Duringbthe weekend hij altijd Play tennis in de tussentijd
 • When i paid fot the parcel, i got the receipt
 • Toen ik betaald fot het perceel, kreeg ik de ontvangst
 • She can't decide which skirt She is going to buy
 • Ze kan niet beslissen welke rok She's going to kopen
 • Wathbdoes this schop sell?
  It sells pupils
 • Wathbdoes deze schop verkopen?
  Het verkoopt leerlingen
 • To prepare, to cycle, to repeat, to check
 • Om voor te bereiden, te fietsen, te herhalen, om te controleren
 • easier engagement of coronary ostia.
 • gemakkelijker betrokkenheid van coronaire ostia.
 • Bargsin ,special offer , probably, discount
 • Bargsin, speciale aanbieding, waarschijnlijk, korting
 • To join, to sell, to buy, to play
 • Om toe te treden, om te verkopen, te kopen, te spelen
 • facilitates the approach
 • vergemakkelijkt de aanpak
 • one patient had successful renal denervation with the aid of a GuideLiner catheter
 • één patiënt had succesvolle renale denervation met de steun van een katheter GuideLiner
 • accounted for the remaining reasons
 • goed voor de resterende redenen
 • previously deployed proximal stents
 • proximale stents eerder is geïmplementeerd
 • take-off
 • opstijgen
 • Anomalous or angulated take-off of the treatment vessels
 • Abnormale of hoekige opstijgen van de behandeling vaartuigen
 • wat een hondeleven
 • What a dog's life
 • we can potentially expand the role of these devices
 • We kunnen potentieel uit te breiden de rol van deze apparaten
 • purposes and offers distinctively different advantages.
 • doeleinden en apart verschillend voordelen biedt.
 • Jag bor på en bondgård
  En liten häst jag är
  Och när jag är hungrig
  Så låter jag såhär
  Ihhh ihhhh

  Jag bor på en bondgård
  En liten ko jag är
  Och när jag är hungrig
  Så låter jag såhär
  Muuuu Muuuu<
 • JAG bor på bondgård när jag är liten häst Och And and jag är Jag låter Så jag hungrig såhär Ihhh ihhhh bor på bondgård Och när jag är liten And ko and jag är Jag låter Så jag hungrig såhär Muuuu Muuuu
 • ik zag deze hond gewoon uit het raam kijken . gewoon cool te zijn . gemakkelijkste model ooit
 • I saw this dog just look out the window. just be cool. easiest model ever
 • gemoedsrust
 • peace of mind
 • However, as BVS has different profile and performance characteristics compared with a metallic stent, certain technical consideration described in the paper need to be kept in mind to enable successfu
 • Echter, zoals BVS heeft verschillende profiel en prestatie-eigenschappen vergeleken met een metalen stent, bepaalde technische overweging beschreven in het papier moeten worden gehouden in gedachten om successfu
 • Wat is het toch gemakkelijk alles op mij af te schuiven en mij over alles de schuld te geven.
  > Jij bent het die NOOIT echt aan mijn zijde heeft gestaan, jij hebt naar je kinderen nooit laten voelen d
 • What is it easy to put everything on me off and blaming everything on me.
  You're > who never really has been standing by my side, you have to let your kids never feel d
 • evacués
 • evacuees
 • he use of cutting balloons, scoring balloons or rotational atherectomy.
 • hij gebruik van snijden ballonnen, scoren ballonnen of Rotatie-atherectomie.
 • Yet, as its use expands to more complex anatomy in ‘real world’ patients, CTCA lesions are regularly encountered.
 • Nog, zoals het gebruik ervan breidt zich uit naar meer complexe anatomie in 'echte wereld' patiënten, CTCA laesies worden regelmatig aangetroffen.
 • remain to be proven and may be speculative.
 • blijven om te worden bewezen en speculatieve kan worden.
 • certain difficulties were encountered in delivering it through the GLC, which were finally overcome.
 • bepaalde moeilijkheden zijn opgetreden in het leveren van het door de GLC, die uiteindelijk werden overwonnen.
 • Opstaan en stralen
 • Opstaan nl stralen
 • tuinbouwer
 • Garden Builder
 • curing times
 • genezen keer
 • strands
 • strengen
 • strands of hair
 • haren
 • ik mis je nu
 • I miss you now
 • skriva ut
 • Apart skriva ut
 • spijtig, volgende keer misschien
 • Sorry, maybe next time
 • als je naar hier kwam, zou ik je echt hard vastnemen
 • If you came over, I'd get really hard touching it
 • Bestelformulier Tresoar
 • Order Form Tresoar
 • Hulp bij het zoeken in genealogische databases
 • Search assistance in genealogical databases
 • Klik hier voor een toelichting op genealogisch onderzoek in Tresoar
 • Click here for an explanation of genealogical research in Tresoar
 • Nieuw openstaand saldo
 • New outstanding balance
 • Betaald aan ICS sinds vorig rekeningoverzicht
 • Paid to ICS since last account statement
 • Totaal nieuwe uitgaven sinds vorig rekeningoverzicht
 • Total new spending since last account statement
 • 1.788,80
 • 1.788, 80
 • Openstaand saldo op vorig rekeningoverzicht
 • Outstanding balance on last account statement
 • Franciscus Vols - oudste zoon van Bruno Vols - en Somnel
 • Franciscus Vols-eldest son of Bruno Vols and Rocky
 • Originele foto's die ik mocht ontvangen van Fernanda Rosalia Vols °31 aug 1923 Tijdens een bezoekje op 20-7-09 Original pictures that recieved from Fernada Rosalia Vols °31 aug 1923 during here visite
 • Original pictures I received by Fernanda Rosalia Vols ° 31 aug 1923 During a visit on 20-7-09 Original pictures that recieved from Smart Rosalia Vols ° 31 aug 1923 during here business
 • Logica is de taal de taal, niet dingen of gebeurtenissen
 • Logic is the language the language, not things or events
 • Lekker koekje voor bij de thee met een natuurlijke citrussmaak. Een klein verwenmomentje voor jezelf.
 • Tasty for tea with a natural citrus taste. A small treat moment for yourself.
 • Met knapperige stukjes butterscotch.
  100% Natuurlijk, geen kunstmatige toevoegingen of conserveringsmiddelen.
  Ouderwets genieten in een klein formaat.

  "Het koekje vindt zijn oorsprong in 1934, toen d
 • With crispy pieces of butterscotch.
  100% natural, no artificial additives or preservatives.
  Enjoy old fashioned in a small size.

  "The cookie originated in 1934, when d
 • De Amsterdamse koggetjes van Handmade by van Strien worden gemaakt door vakmensen in een traditionele banketbakkerij, met 100% natuurlijke ingrediënten van top kwaliteit.
  Traditioneel Hollands koekje
 • The Amsterdam koggetjes of handmade by Villanueva are made by professionals in a traditional confectionery, with 100% natural ingredients of top quality.
  Traditional Dutch biscuit
 • Evenwichtig & rond van smaak.
 • Balanced & around of taste.
 • Grove maling.
 • Coarse grind.
 • Uitermate geschikt voor bijvoorbeeld de Cafetière.
 • Ideal for for example the Cafetière.
 • Douwe Egberts Dessert, een volle, zachte smaak en het verfijnde aroma kenmerken deze subtiele melange van zorgvuldig geselecteerde koffiebonen
 • Douwe Egberts Dessert, a full, soft taste and refined aroma characteristics this subtle blend of carefully selected coffee beans
 • Uitermate geschikt voor je vertrouwde filtermachine
 • Is perfect for you trusted filter machine
 • Thank you for the invitation. We sure need a party and would be happy to attend with a bottle of wine in hand. Bill and Barb.
 • Dank u voor de uitnodiging. We zeker moeten een partij en zou graag wonen met een fles wijn in de hand. Bill en Barb.
 • Lekker vers bij La Place Een hapje eten in de Ziggo Dome? Dat doe je in één van de veertien ‘food outlets’ van La Place, die je op elke verdieping kunt vinden.

  Net als in de vele restaurants en op talloze festivals waar La Place de inwendige
 • Tasty fresh at La Place grab a snack in the Ziggo Dome? You do that in one of the fourteen ' food outlets ' from La Place, which you can find on each floor.

  Just as in the many restaurants and in countless festivals where La Place the inner
 • How does Socrates feel about 'controlling emotions'?
 • Hoe Socrates voelt over 'beheersen emoties'?
 • What is the 'gate'?
 • Wat is de 'gate'?
 • What is the value of 'anger'?
 • Wat is de waarde van 'woede'?
 • Met de metro stap je uit bij metrostation Bijlmer ArenA, op loopafstand van de Ziggo Dome.
 • By metro you step off at metro station Bijlmer ArenA, within walking distance of the Ziggo Dome.
 • Grunt

 • Grunt
 • De Hogeweyk
 • The Hogeweyk
 • The Gas Station
  at Rainbow's End
  Life begins," I thought, as I waved goodbye to mom and dad and pulled away from the curb in my reliable old Valiant, its faded white body stuffed with the belongings I'd packed for my first year at college. I f
 • Het benzinestation op Rainbow's End Life begins,"Ik dacht dat, zoals ik naar pappa en mamma zwaaide en trok uit de buurt van de stoeprand in mijn betrouwbare oude Valiant, zijn vaag wit lichaam gevuld met de bezittingen die ik voor mijn eerste jaar aan he
 • Preface
  An extraordinary series of events took place in my life, beginning in December 1966, during my junior year at the University of California at Berkeley. It all began at 3:20 A.M., when I first stumbled upon Socrates in an all-night gas statio
 • Voorwoord een buitengewone reeks evenementen plaatsgevonden in mijn leven, beginnend in December 1966, tijdens mijn junior jaar aan de Universiteit van Californië in Berkeley. Het allen begon om 3:20 uur, wanneer ik eerst over Socrates in een all-night be
 • In de buurt van de Ziggo Dome liggen twee treinstations: Amsterdam Bijlmer ArenA en Duivendrecht. Beide stations liggen op loopafstand. Zowel intercity's als sprinters met verbindingen vanaf onder meer Schiphol, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem, N
 • In de buurt van de Ziggo Dome liggen twee treinstations: Amsterdam Bijlmer ArenA nl Duivendrecht. Beide stations liggen op chętna. IC van-zowel als sprinters ontmoette verbindingen vanaf onder meer Schiphol, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem, Nijme
 • JOHAN van HUGTENBURGH, geboren tot Haarlem in 't jaar 1646. Deze een byzondere goede kennis van Jan Wyk, zyn stad- en buurgenoot, drie jaren en eenige maanden ouder, dan hy, is door leyding van zyn Va
 • Johan van HUGTENBURGH, born to Haarlem in the year 1646. This a very good knowledge of Jan Wyk, zyn urban-three years and some months older colleague, neighbour, then hy, is by leyding of zyn Va
 • Save to my tree
  Staat en Inventaris bij het overlijden van Joannes Vols echtgenoot van Helena Dossche
 • Save to my tree State and inventory upon the death of Joannes Vols husband of Helena Delgado
 • Eerste nachtje in ons nieuwe huis Iedereen bedankt voor de hulp in de afgelopen periode!!
 • First night in our new home Everyone thanks for the help in the past period!!
 • goeje
 • Dana
 • good knives
 • goede messen
 • donderdag • Thursday
 • ik zat 2jaar op deze school • I was student at this school
 • basisschool • elementary school
 • maar ik
  heb het gevoel dat hij weet wie ik ben. Hij maakt iets los in me....
 • but I have a feeling that he knows who I am. He makes something loose in me. ...
 • en niet omdat hij iets van me wil. En als hij naar me luistert, lijkt het alsof mijn
  stem het enige geluid is op aarde. Hij is blind en weet niet eens hoe ik eruit zie, maar ik
  heb het gevoel dat hi
 • and not because he wants something from me. And if he listens to me, it seems like my voice is the only sound on Earth. He is blind and do not even know what I look like, but I have a feeling that hi
 • klusjesman


 • Handyman
 • Het lijkt of ik wakker word uit een diepe slaap. Ik heb weer ideeën, ik kan weer dingen
  ontwerpen en als hij me aanraakt...als hij me aanraakt, doet hij dat om me beter te leren
  kennen en niet omdat
 • It looks like I wake up from a deep sleep. I have ideas, I can design things and if he touches me ... If he touches me, he does that in order to get to know me and not because