From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • in elke hoek
 • in every corner
 • koelers
 • coolers
 • buitenboord motor evinrude 15pk 2 takt
  het betreft een oudere motor die nog wel start maar door enkele kleine mankementjes eens dient nagekeken te worden.
  ook is er een externe benzinetank van 20l bij
 • outboard motor evinrude 15hp 2 stroke it concerns an older engine that still start but should be checked by some small things once.
  There is also an external fuel tank of 20 l at
 • oplader
 • Charger
 • zal ervoor zorgen
 • will ensure
 • Met het claimen van de hele Chinese zee als souverein gebied overspeelde het zijn hand, maar sinds 2010 heeft China in principe afgezien van geweld, al was het alleen maar omdat ze de andere Aziatisch
 • With claiming the whole China Sea had overplayed his hand, but if the sovereign area since 2010, China basically aside from violence, if only because they are the other Asian
 • zon-energie
 • Sun-energy
 • loan arrangement
 • lening regeling
 • worden opgevolgd via het onderstaand document
 • be followed up via the following document
 • Create and send a campaign
  Campaigns are emails sent to subscribers in a list. Try your hand at email design by creating and sending a test campaign. learn more
 • Maken en verzenden van een campagne die campagnes e-mails verstuurd naar de abonnees in een lijst zijn. Probeer uw hand op e-mail ontwerp door maken en verzenden van een test-campagne. Meer informatie
 • Every MailChimp account can have multiple users, collaborating together to build campaigns, manage lists and analyze reports. Invite other people to join your account. learn more
 • Elke account MailChimp kunt meerdere gebruikers, samen samen te werken om te bouwen van campagnes, lijsten beheren en analyseren verslagen hebben. Uitnodigen andere mensen aan uw account. Meer informatie
 • ignup forms let people subscribe to your list. When you create a list we'll automatically build a signup form to customize for your website, Facebook, iPad and more. learn more
  Create A List
 • ignup formulieren laat mensen zich abonneren op uw lijst. Wanneer u zal een lijst we automatisch bouwen een aanmeldingsformulier om aan te passen voor uw website, Facebook, iPad en meer. Leer meer A lijst maken
 • bezorgt terug
 • bringing back
 • Are you setting this up for a client
 • U zijn deze instelling voor een client
 • Gouden schakel van 0.2 gram.
 • Golden link of 0.2 grams.
 • Build your list with Facebook and WordPress

  MailChimp’s integrations allow you to embed signup forms and collect subscribers on platforms you already use.

  Upgrade for as little as $10/month

  A few o
 • Bouwen aan uw lijst met Facebook en WordPress MailChimp integraties kunnen u insluiten signup formulieren en verzamelen van abonnees op platforms die u al gebruikt.

  Upgrade voor zo weinig als $10/ maand een paar o
 • Sterk gemineraliseerde stuk baksteen.
 • Strongly mineralized piece of brick.
 • Design experience not required

  Pick a pre-designed template or use the email designer to create beautiful newsletters. MailChimp’s responsive email templates make your newsletters look great on mobil
 • Ontwerpervaring niet verplicht een vooraf ontworpen sjabloon kiezen of de e-mail ontwerpfunctie gebruiken voor het maken van mooie nieuwsbrieven. MailChimp van ontvankelijke e-mailsjablonen maken uw nieuwsbrieven ziet er geweldig op mobil
 • voorspelt
 • predicts
 • zal draaien rond
 • will revolve around
 • with predictable costs that can
  be budgeted as operating expenditures (OPEX).
 • met voorspelbare kosten die kunnen worden begroot als huishoudelijke uitgaven (OPEX).
 • staat al vast
 • is already fixed
 • In this era of shrinking resources and
  budgets, it allows you to ensure your communication
  infrastructure always provides consistent performance
  and availability
 • In dit tijdperk van krimpende middelen en budgetten, kunt u om ervoor te zorgen dat uw communicatie-infrastructuur altijd biedt consistente prestaties en beschikbaarheid
 • It provides your Partner with
  unlimited access to the latest technology, and the
  best solution expertise and experience, anytime,
  anywhere.
 • Het biedt uw Partner met onbeperkte toegang tot de nieuwste technologie, en de beste oplossing expertise en ervaring, altijd en overal.
 • ja en wat denk je als een kikker de naam gerit heeft bren
  [12:02] Now playing: Blof - Dichterbij dan Ooit
 • Yes and what do you think as a frog has the name gerit bren [12: 02] Now playing: Blof-closer than Ever
 • typisk at de ma vaere eksklusive
 • v.m eksklusive typisk at the ma
 • The Alcatel-Lucent Solution Premier Service is a
  single, comprehensive support agreement delivered
  through our global network of Partners that gives
  you peace of mind.
 • De Alcatel-Lucent oplossing Premier-Service is een interne, uitgebreide ondersteuningsovereenkomst geleverd via ons wereldwijde netwerk van Partners, dat je gemoedsrust geeft.
 • Thanks for your attention,here attached is the cv with the corresponding months
 • Bedankt voor uw aandacht, hier gekoppeld is het cv met de overeenkomstige maanden
 • het voertuig zal slechts gebruikt worden mist stipte naleving van alle wettelijke bepalingen van toepassing ter zake
 • the vehicle will only be used fog strict compliance with all relevant legal provisions shall apply
 • Protecting, maintaining and evolving
  your communications solution
 • Bescherming, behoud en evoluerende uw communicatieoplossing
 • Haal de glaasjes uit de lantaarn
  Zet onze sheets erin! It’s that simple!
 • Get the slides from the Lantern put our sheets in it! It's that simple!
 • Bestel bij ons 6 raampjes (want zoveel gaan er in 1 lampje) in een leuk motiefje of kleur (5 euro zonder verzendkosten)
 • Order with us 6 Windows (because so many go there in 1 light) in a fun motif or color (5 euro without postage)
 • Koop een Ikea Rotera lantaarn (of 3 tegelijk, ze staan zo leuk) voor 2,99 bij jouw dichtsbijzijnde Ikea
  Bestel bij ons 6 raampjes (want zoveel gaan er in 1 lampje) in een leuk motiefje of kleur (5 eur
 • Buy a Ikea Rotera Lantern (or 3 at the same time, they are so much fun) for 2.99 at your nearest Ikea Order with us 6 Windows (because so many go there in 1 light) in a fun motif or color (5 eur
 • mes zekering
 • mes zekering
 • meszekering
 • meszekering
 • bijkomstig
 • incidental
 • Gebruikte materialen tijdens ondh*
 • Materials used during ondh *
 • Luchtlekkage in TEX 3
 • Air leakage in TEX 3
 • Lekbak compressoren schoonmaken
 • Drip tray cleaning compressors
 • investeringsplan
 • investment plan
 • investeer plan
 • invest plan
 • dia's
 • slide's
 • WERKERVARINGSPLAATSEN
 • WORK EXPERIENCE PLACES
 • Territorial (regionaal) divisions
 • Territoriale (regionaal) divisies
 • ] jewel Redyard: hoi Angel ben je bezig vanaaf?
  [11:36] ANGEL loves sky (angel51 Claven): hiii jewel
  [11:36] ANGEL loves sky (angel51 Claven): ja moe zo draaien
  [11:36] ANGEL loves sky (angel51 Claven
 • ] jewel Redyard: Hi vanaaf Angel are you working on?
  [11: 36] ANGEL loves sky (Claven angel51): hiii jewel [11: 36] ANGEL loves sky (Claven angel51): Yes tired so run [11: 36] ANGEL loves sky (angel51 Claven
 • good morning my heart.have a pleasant day
 • Goedemorgen mijn heart.have een aangename dag
 • ms smith
 • MS smith
 • en maak ik het labelnummer niet dan kunnen ze niet besteld worden
 • and I make the label number not then they can not be ordered
 • Zauzeæe
 • Zauzeæe
 • stuknummer
 • part number
 • te mogen ontmoeten
 • meet
 • Ik zal uw bedrijf met interesse blijven volgen en hoop uw in de nabije toekomst te mogen ontmoeten
 • I will continue to follow with interest your company and your hope to meet in the near future
 • de vooropgestelde actie’s (zie punt 10) uitgevoerd zijn
 • the proposed action (see item 10) performed his
 • Op je billen krijgen als je dat verdient
  We streven naar de situatie waarin spanking een geaccepteerd en gewaardeerd onderdeel van het leven is. Dat betekent dat het vanzelfsprekend is dat je op je bl
 • Get on your buttocks as you deserve We strive for the situation where spanking is an accepted and appreciated part of life. That means, of course, is that you on your bl
 • Vergeef mij, dat was heel dom; ik dacht date uw naam Jan was. Nu weet ik het.

 • Forgive me, that was very stupid; I just date your name Jan was. Now I know it.
 • correctieve en preventieve actie's
 • corrective and preventive action's
 • We streven naar de situatie waarin spanking een geaccepteerd en gewaardeerd onderdeel van het leven is. Dat betekent dat het vanzelfsprekend is dat je op je blote billen krijgt als je dat verdient of
 • We strive for a situation in which spanking is an accepted and appreciated part of life. That means of course is that you get when you deserve on your bare bottom or
 • ik hoor graag van u
 • I would love to hear from you
 • het aantal stuks
 • the number of pieces
 • aanmaking

 • generating
 • Amerikaanse en Canadese Schoolcijfers
  Het Amerikaanse en Canadese beoordelingsysteem / cijfersysteem lijkt erg op elkaar. In de Verenigde Staten gebruikt men een letter systeem dat gaat van A tot en m
 • American and Canadian School grades The American and Canadian appraisal system/rating system seems very similar. In the United States one uses a letter system that goes from A to m
 • Wij hebben uit uw advertentie vernomen dat...
 • We have heard from your ad that ...
 • EA Value Measurement
 • EA waarde meting
 • klacht aangemaakt door koen
 • complaint created by koen
 • elke dag is een verrassing
 • every day is a surprise
 • Phonecalls
 • Telefoontjes
 • Gebeurt aan de hand van
 • Is based on
 • en als ik geen nieuw nummers hoef te maken is er wel een telling die ik moet nakijken.
  enn zo blijven we elke dag weer bezig gelukkig.
 • and if I don't have to make new songs there is a count I should check.
  and so we continue working every day happy.
 • geen prijs van een label door gekregen van sales
 • no price of a label by gotten sales
 • geen prijs van een label of kleur dan krijg ik de boekhouder op mijn dak
 • no price of a label or color then I get the book holder on my roof
 • geen prijs dan krijg ik de boekhouder op mijn dak
 • no price then I get the book holder on my roof
 • as Provost and Judge you set up the scales of justice and equity
 • Als Provoost en rechter instellen u de schubben van rechtvaardigheid en billijkheid
 • homopolymeer - copolymeer - random
 • random-copolymer-homopolymer
 • Volg de agendapunten, vermijd afdwalen, zo hou je de meeting kort en efficiënt.
 • Follow the agenda items, avoid straying, so you keep the meeting short and efficient.
 • dan kan het zijn dat ik twee keer het zelfde moet doen
 • then it may be that I have to do the same twice
 • objective knowledge or education
 • objectieve kennis of onderwijs
 • Prerequisite for the correct fax transmission is a connection via an ISDN gateway or another ITSP that supports T.38.
 • Voorwaarde voor de juiste faxoverdracht is een verbinding via een ISDN-gateway of een andere ITSP die T.38 ondersteunt.
 • The agriturism “Borgo Umbro” is situated on the border between Umbria and Le Marche the greenest regions of Italy. It is located on top of a gentle, sunny hill close to the regional Park
 • De Agriturismo "Borgo Umbro" is gelegen op de grens tussen Umbrië en Le Marche de groenste gebieden van Italië. Het is gelegen op een rustige, zonnige heuvel dicht bij het regionale Park
 • you adjusted the keystone wich joins a sound mind and a sound body
 • u hebt de keystone wich joins aangepast een gezonde geest en een gezond lichaam
 • als ik een nieuw artikel moet maken en de gegevens zijn niet compleet
 • If I need to create a new article and the data are not complete
 • trowel of beauty
 • Troffel van schoonheid
 • Thank you for your prompt reply, it is really appreciated. I will be following your firm with keen intent from now, and look forward to hopefully meeting up in the near future.
 • Hartelijk dank voor uw snel antwoord, het is echt gewaardeerd. Ik zal volgen uw bedrijf met scherp bedoeling vanaf nu, en kijken uit naar hopelijk ontmoeting in de nabije toekomst.
 • mijn probleem op het werk is
 • My problem at work is
 • ITSP does not support Fax T.38 Standard. Fax communication with UC Suite application is not possible via this ITSP.
 • ITSP biedt geen ondersteuning voor T.38 Fax standaard. Fax communicatie met UC Suite-toepassing is niet mogelijk via deze ITSP.
 • chisel and other implements of whisdom
 • beitel en andere werktuigen van whisdom
 • Heb jij mijn mails en geld goed ontvangen?
  wanneer kan ik mijn bumper ontvangen?
 • Did you receive my mails and money well?
  When can I receive my bumper?
 • mallet of strenght
 • hamer van kracht
 • Jij wordt ook graag gehoord.
 • You will also like to heard.
 • Great speaking with you today. Here are the dates for the most important dairy shows and meetings. I will share your brochure with the team and get back to you on next steps sometime next week.
 • Grote vandaag met u te spreken. Hier zijn de data voor de belangrijkste zuivel shows en bijeenkomsten. Ik deel uw brochure met het team en worden weerom voor u voort volgende stappen ergens volgende week.
 • Thank you for your prompt reply, it is really appreciated. I will be following your firm with keen intent from now on and look forward to hopefully meeting up in the near future.
 • Hartelijk dank voor uw snel antwoord, het is echt gewaardeerd. Ik zal volgen uw bedrijf met scherp bedoeling van nu af aan en kijken uit naar hopelijk ontmoeting in de nabije toekomst.
 • Steven komt morgen bij me eten
 • Steven coming tomorrow at me eat
 • I'll send for the doctor
 • I sturen voor de arts
 • Je kan niet aandachtig de meeting volgen en tegelijkertijd je telefoon/mails beantwoorden, twitteren, sms’en…
 • You can't follow carefully the meeting and at the same time your phone/answer emails, tweeting, texting...
 • verwonderen
 • aStore
 • Laat je verwonderen
 • Let your aStore
 • i just needed a pic like this
 • Ik nodig een foto als deze
 • dat is zo schattig
 • that's so cute
 • B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.8. Emília Teodolinda Teles de Utra Machado, geboren op 03.09.1837 in
  Angústias en er overleden op 14.12.1837.
  B1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9. António Teles de Utra Machado, geboren in H
 • B 1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.8 Teles de Utra Machado, Emília Teodolinda. born on 03.09.1837 in Angústias and there deceased on 14.12.1837.
  B António Teles de Utra Machado, 1.6.5.5.1.3.6.13.9.1.9. born in H
 • Dat's le' Nast' efique
 • That's le ' Nast ' efique
 • op adem komen
 • catch my breath