From:
To:
 
 
 

Dutch Translator

 • Watch my feet
 • Bekijk mijn voeten
 • Wist je dat elke gast in Carbon bij check-in kan genieten van een heerlijke kopje Nespresso? Just feel welcome!
 • Did you know that every guest in Carbon at check in can enjoy a delicious Cup of Nespresso? Just feel welcome!
 • waarom kiezen voor carbon
 • Why choose carbon
 • the best things in life are free
 • de beste dingen in het leven zijn gratis
 • Ik wil niet
 • I don't want to
 • Wil je indruk maken op je gasten? In bijlage van deze offerte kan je onze selectie to do’s terugvinden die mogelijk zijn in en rondom het Carbon Hotel. Indien je interesse hebt in één van deze activit
 • Do you want to impress your guests? In annex to this quotation can you find our selection to do's that might have been in and around the Carbon Hotel. If you are interested in one of these activit
 • geen klitteband erop zetten
 • setting no Velcro
 • klitteband
 • Velcro
 • Fair condition. Black and white illustrations relating to wine
 • Eerlijke voorwaarde. Zwart-wit-illustraties met betrekking tot wijn
 • Some loose pages
 • Sommige losse pagina 's
 • Laatste kracht bijna altijd een jonge scheut.
 • Latest power almost always a young shoot.
 • 3 pages of trade adverts for wine in the Dutch language.
 • 3 pagina's van de handel advertenties voor wijn in de Nederlandse taal.
 • Dutch publications
 • Nederlandse publicaties
 • het is niet gelukt
 • failed
 • Reconvene
 • Worden hervat
 • Claudio Reyes Vaques Adam en Eva waren gentisch volmaakte producten van God. Na de Zondvloed was het schild om de aarde weg enstond de mens onder invloed van straling uit het heelal. Op het moment dat
 • Claudio Reyes Vaques Adam and Eve were gentisch perfect products of God. After the flood was the shield to the Earth off enstond man under the influence of radiation from the universe. At the time that
 • fan it libbenskonsert kryt nimmen in program
 • fan it libbenskonsert kryt vet in program
 • frysk hannwurk arti sfeer
 • frysk hannwurk arti atmosphere
 • chick with a dick
 • Chick met een lul
 • Ik hoop dat ik kan beter Nederlands spreken tegen de tijd dat ik kom om te bezoeken!
 • I hope I can speak Dutch better by the time I come to visit!
 • I hope I can speak better Dutch by the time I come to visit!
 • Ik hoop dat ik kan beter Nederlands spreken tegen de tijd dat ik kom om te bezoeken!
 • Hopelijk zal mij zitten kundig voor betere Nederlands spreken tegen de tijd dat ik kom om te bezoeken!
 • Will I be able to speak Dutch better hopefully by the time I come to visit!
 • Hopefully I will be able to speak better Dutch by the time I come to visit!
 • Hopelijk zal mij zitten kundig voor betere Nederlands spreken tegen de tijd dat ik kom om te bezoeken!
 • vell
 • vell
 • Sending you lots of love
 • Sturen u veel van de liefde
 • Ik hope dat ye dit film
 • I hope that ye this film
 • Wat ik probeer te zeggen, in het Engels, is
 • What I'm trying to say, in English, is
 • What I am trying to say, in English, is
 • Wat ik probeer te zeggen, in het Engels, is
 • Wat het is is zouden te zeggen:
 • What it is is to say would:
 • What it is SUPPPOSED to say is:
 • Wat het is is zouden te zeggen:
 • I made it vooral voor Sophie, omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe dat we hebben genoemd Browny
 • I made it especially for Sophie, because it is about the latest kangaroo that we have mentioned Browny
 • I made it especially for Sophie because it is about the newest kangaroo that we have named Browny
 • I made it vooral voor Sophie, omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe dat we hebben genoemd Browny
 • Ik heb het omdat het speciaal voor Sophie omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe die we hebben genoemd Browny
 • Ik heb het omdat het speciaal voor Sophie omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe die we hebben genoemd Browny
 • I have made it because it is specially for Sophie because it is about the newest kangaroo which we have named Browny
 • Ik heb het omdat het speciaal voor Sophie omdat het gaat over de nieuwste kangoeroe die we hebben genoemd Browny
 • Ik ben een beetje beschaamd, maar ik heb een film in het Nederlands.
 • I'm a little embarrassed, but I have a movie in the Dutch.
 • I am a little bit embarrassed, but I have made a movie in Dutch.
 • Ik ben een beetje beschaamd, maar ik heb een film in het Nederlands.
 • Hij kan niet flauw en hij wellicht niet stijl, maar alles wat die hij goed hij maakt omhoog in ontkenning mist
 • He may not faint and he may not style, but all he good he makes up in denial fog
 • He may not have a clue and he may not have style
  But everything he lacks well he makes up in denial
 • Hij kan niet flauw en hij wellicht niet stijl, maar alles wat die hij goed hij maakt omhoog in ontkenning mist
 • I got the card. Thank you
 • Ik heb de kaart. Bedankt
 • Mit dem Sattelhalter SaddlyFly transportieren Sie Ihren Sattel sicher und schonend im PKW. Der SaddleFly wird an der Kopfstütze des Fahrzeugs befestigt - die Montage geht einfach und schnell von der H
 • Mit dem Sie sicher und Ihren Sattelhalter schonend SaddlyFly trans doors Sattel im PKW. Der SaddleFly wird an der geht einfach Kopfstütze des Fahrzeugs befestigt-schnell und von der that Assembly H
 • World Forum for Democracy (3-5 November 2014, Strasbourg) - The Council of Europe gives young people a say in how to revitalise democracy
 • Wereldforum voor democratie (3-5 November 2014, Straatsburg) - de Raad van Europa geeft jongeren inspraak in hoe te blazen democratie
 • Azerbaijan: Stop reprisals against human rights defenders
 • Azerbeidzjan: Stop represailles tegen verdedigers van mensenrechten
 • postage stamps
 • postage stamps
 • Ik viel ik.. En ik niet opstaan!
 • I fell I.. And I don't get up!
 • Uw email is ontvangen.

  Ik ben afwezig van 21 oktober t/m 2 november 2014 hierdoor zal de beantwoording later plaatsvinden.

  Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met mijn collega de heer M.H. va
 • Your email has been received.

  I am absent from 21 October to 2 november 2014 this will answer later take place.

  In urgent matters, please contact my colleague Mr M.H. va
 • Uw verzoek om lid te worden is nog steeds in behandeling. U kunt hier uw instellingen aanpassen
 • Your request to become a member is still pending. You can adjust your settings here
 • can you move around for me
 • u kunt verplaatsen voor mij
 • Breng op smaak met palmsuiker en vissaus
 • Season to taste with palm sugar and fish sauce
 • Breng 400 ml kokosroom aan de kook. Voeg de groene-currypasta toe en verhit deze totdat de aroma's vrijkomen. Voeg 300 gr. kip, vlees of groenten toe en laat de curry zachtjes sudderen totdat het gehe
 • Bring 400 ml Coconut cream to a boil. Add the green curry paste and heated until the aromas are released. Add 300 Gr. chicken, meat or vegetables and let the curry simmer gently until the secret o
 • Laten we afspreken dat jij alleen typt in t Afrikaner en ik in Nederlands! Kijken of wel elkaar begrijpen
 • Let's agree that you only type in t Afrikaner and I in Dutch! Look do you understand each other
 • Eierstokken
 • Ovaries
 • Baarmoedermond
 • Cervix
 • ahgwohnheit ;) wenn me immer im internet isch und dert englisch schribt, de faht me schneu ah mit aune englisch z'rede/schribe, oh wenn sie eigentlech
 • ahgwohnheit isch im internet und immer wenn me;) dert englisch mit schribt, schneu the z'rede/ah me faht schribe wenn sie englisch aune eigentlech, oh
 • Telephone sales
 • Telefoon verkoop
 • Night Store
 • Nacht winkel
 • volwassen zgn
  incasseren + incasseren
  als je alleen incasseren kan, ga dan gauw terug naar je box met je rammelaar + teddybear
 • adult collect if you only collect so called collect + can, go quickly back to your box with your rattle + teddybear
 • volwassen zgn
  incasseren + incasseren
  als je alleen incasseren kun, ga dan gauw terug naar je box met je rammelaar + teddybear
 • adult collect if you only collect so called collect + kun, then go quickly back to your box with your rattle + teddybear
 • Spijtig! Was een lieve hond met een dol baasje
 • A Pity! Was a sweet dog with a love for adoption
 • Ik dank u
 • I thank you
 • Kan komen 04 november
 • Can come november 4th
 • Ik hoop dat
 • I hope
 • Om me te laten wanneer
 • To let me when
 • zou het mogelijk zijn, wanneer de betaling gelukt is
 • would it be possible, when the payment was successful
 • Ik heb vandaag de rest van het bedrag 1000€ betaald
 • Today I have the rest of the amount paid € 1000
 • Ik heb 1000€ vandaag betaald
 • I have 1000 € paid today
 • Wijzigingen in de Telecommunicatiewet maken dat iedere website de verplichting heeft te informeren over het gebruik van cookies. Ook dient toestemming gevraagd te worden voor het specifieke gebruik van cookies. We beseffen dat dit lastig en zelfs klantonv
 • Make changes to the Telecommunications Act that every website has the obligation to inform about the use of cookies. It should also be authorised for the specific use of cookies. We realize that this can happen to difficult and even customer unfriendly. O
 • Daisy Oehlers is drie maanden na de ramp een van de twintig slachtoffers die nog altijd niet zijn geïdentificeerd. Haar vriend Bryce Frederiksz is dat wel. Van hem is een voet teruggevonden. De twee waren met de gedoemde vlucht onderweg naar een vakantie
 • Daisy O is three months after the disaster one of the 20 victims who have still not been identified. Her friend Bryce Frederiksz is though. From him is a foot recovered. The two were with the doomed flight en route to a holiday in Bali. That was supposed
 • Single pole normally open
 • Enkelpolige normaal open
 • PCB terminals and Quick terminals
 • PCB terminals en snelle terminals
 • Duimen dat de storm om mijn tuinhuisje heen waait
 • Thumbs that the storm to my garden shed back blowing
 • Weduwnaar/weduwe van
 • Widower/widow of
 • do not throw out
 • Gooi niet uit
 • If you have the XP set up CD but no or invalid product key,, and have access to another computer with cd rom put the cd in other pc and explore it.... look for the i386 folder and open or explore it..
 • Hebt u de XP instellen-CD, maar geen of ongeldige product toets,, en toegang hebben tot een andere computer met cd rom-plaats de cd in andere pc en verkennen it... blik voor de i386-map en open of verkennen..
 • Dit landgoed behoorde vroeger aan de familie van Arkel
 • This estate belonged formerly to the family van Arkel
 • Corgo do gondra
 • Corgo Ken gondra
 • je bent welkom in ons dorp
 • you are welcome to our village
 • Als je ons dorp met eigen ogen wilt bekijken en wilt genieten van de prachtige agrarische omgeving en kennis wilt maken met de vriendelijke bevolking komt dan naar Nieuwland
 • If you want to see with their own eyes our village and want to enjoy the beautiful agricultural surroundings and knowledge would do with the friendly locals comes to Nieuwland
 • Danke für deine Einladung, die wir sehr gerne annehmen.

  Mehr von unseren Sperma-Videos findest du hier auf unserem Profil und vor allem auf unserer Website.

  Hunderte davon, ungekürzt und in besserer
 • Danke für deine wir sehr ...., which Gabriel annehmen.

  Mehr von unserem findest du here auf unsere sperm Videos Profil und vor AB auf unserer Website.

  Ungekürzt Hunderte davon, und in besserer
 • At 5'11", David is hardly diminutive; he's the same height as Borg and McEnroe, and an inch taller than Connors. In any event, this is a win, which confirms his strong claim to be crowned Comeback Pla
 • Op 5'11 "is David nauwelijks verkleinwoord; Hij is dezelfde hoogte als Borg en McEnroe, en een inch groter dan Connors. In ieder geval, dit is een win, die zijn sterke aanspraak bevestigt te worden gekroond Comeback Pla
 • klompenhuis
 • clogs House
 • zendingswinkeltje
 • shipment shop
 • er zijn er nog een paar over
 • There are a few about
 • produkten
 • products
 • kaasboerderij
 • cheese farm
 • de meeste winkels in nieuwland zijn verdwenen
 • most shops in nieuwland are gone
 • dijkgraaf
 • Dijkgraaf
 • van 1950 tot 1951 werd de kerk gerestaureerd
 • from 1950 to 1951, the Church was restored
 • beuk
 • Beech
 • de zijbeuken werden afgebroken
 • the side aisles were broken off
 • de zijvleugels werden afgebroken
 • the wings were broken off
 • eerst toen in gebruik was als boerderij en daarna als woonboerderij
 • at first when was in use as a farmhouse and then as House
 • bevolkingsopbouw
 • population structure
 • Nu telt Nieuwland 300 huizen en 80 inwoners. Slecht nog een paar mannen zijn boer. De meeste boerderijen zijn omgebouwd tot woonhuizen
 • Now France Nieuwland 300 houses and 80 inhabitants. A few bad men are farmer. Most farms have been converted into residential homes
 • Hallo iedereen,
  ik heb gisteren een lokaal gereserveerd om een reeks initiatie schaken te laten geven.
  Het gaat om 3 maandagen nl 10, 17 en november in de Kring, G.Gezellelaan 15.
  Verdere afspraken zu
 • Hello everyone, yesterday I did a local reserved to give a series of initiation to chess.
  It comes to Mondays nl 10, 17 and november 3 in the circuit, g. gezellelaan 15.
  Further arrangements zu
 • Nieuwland rond 1950
 • Nieuwland around 1950
 • het volks deel
 • the national share
 • Gecontroleerd en heelveel sterkte met het grote verlies dikke knuffel joke en Len Griffioen"
 • Checked and a lot of strength with the great loss big hug joke and Len Griffin "
 • 1
  00:00:01,545 --> 00:00:04,253
  My name is Oliver Queen.

  2
  00:00:04,254 --> 00:00:06,037
  After five years in hell,

  3
  00:00:06,356 --> 00:00:08,523
  I have come home
  with only one goal--
 • 1 00:00:01, 545--> 00:00:04, 253 mijn naam is Oliver Queen.

  2 00:00:04, 254--> 00:00:06, 037 na vijf jaar in de hel, 3 00:00:06, 356--> 00:00:08, 523 ik kom thuis met slechts één doel--4 00:00:08, 5
 • zuivelprodukten konden rechtstreeks bij de boer gekocht worden
 • milk products could be bought directly at the farm
 • pas vanaf
 • only from